Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Aktualności

2017-09-25

Stan prac na inwestycji

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować o stanie zaawansowania prac na prowadzonych inwestycjach.

Stacja elektroenergetyczna Czarna:

Od początku września przebudowywane jest pole transformatora nr 1 (pole nr 3 400 kV i pole nr 13 110 kV). Po zakończeniu modernizacji planowane jest złączenie ich z polem nr 2.

Trwają również prace kontrolno-pomiarowe w nowym budynku nastawni (potrzeby własne, SSiN, monitoring transformatora, łączność, EAZ) oraz pól 9 (łącznik szyny obejściowej) i 10 ( Polkowice 2). Pola nr 9 oraz nr 10 zostaną poddane pod niepięcie pod koniec przyszłego miesiąca. Ponadto budowane jest ogrodzenie, drogi oraz oświetlenie zewnętrzne.

Linia elektroenergetyczna Czarna-Polkowice:

Od stacji Czarna do słupa 45 linia jest już prawie gotowa, nadal trwają oględziny tego odcinka oraz poprawki. Od słupa 45 do stacji Polkowice trwa montaż przewodów i malowanie słupów.

Na koniec października zaplanowano podanie toru 2 pod napięcie i rozpoczęcie prac uruchomieniowych na GIS oraz AT3 i AT4.

Stacja elektroenergetyczna Polkowice:

  • trwają prace rozruchowe na terenie R 400 kV,
  • montowane jest oszynowanie ATR3 i ATR4,
  • budowane jest pole 24 na R 110 kV,
  • ułożony został kabel 110 kV łączący ATR4 z polem 24 R 110 kV, w kolejnym etapie prac zostanie zasypany i zamontowane zostaną głowice,
  • w budowie są drogi wewnętrzne i oświetlenie terenu stacji.