Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Pytania mieszkańców

Co właściciel otrzyma w zamian za ustanowienie służebności przesyłu?

Każdy z właścicieli gruntów położonych pod linią, niezależnie od tego, czy na jego gruncie będzie stał słup, otrzyma stosowne odszkodowanie / wyn ...

Przydatne pojęcia

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE)

Linie elektroenergetyczne najwyższych napięć

Operator Systemu Przesyłowego (OSP)