Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Pytania mieszkańców

Czy za zniszczenia powstałe w trakcie budowy lub eksploatacji będą wypłacane odszkodowania?

Za straty w pożytkach i uprawach oraz w mieniu ruchomym i nieruchomym, które nastąpią w wyniku budowy bądź eksploatacji linii, właścicielom grunt ...

Przydatne pojęcia

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE)

Linie elektroenergetyczne najwyższych napięć

Operator Systemu Przesyłowego (OSP)