Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Aktualności

2017-12-15

Stan realizacji prac

Szanowni Państwo, w ostatnich tygodniach wykonano kolejne prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji.

Na stacji elektroenergetycznej Czarna:

  • załączono zmodernizowane pole transformatora Tr 1,
  • przełożono linię Mikułowa z pola nr 3 do docelowego zmodernizowanego pola nr 2,
  • załączono zmodernizowane pole nr 1 oraz pole pomiaru z uziemnikami.

Dokonano również odbioru pola nr 10 Polkowice 2 oraz dobudowywanej części systemów wraz z polem nr 13 Uziemniki. Wszystkie elementy zostały poddane próbie napięciowej.

Na linii elektroenergetycznej 400 kV:

  • zakończono czynności odbiorowe linii w zakresie całego toru nr 2, toru nr 1 od stacji Polkowice do słupa nr 2 pod stacją Czarna,
  • podano napięcie pod tor nr 1, jednocześnie przeprowadzono rozruch próbny, który zakończył się wynikiem pozytywnym,
  • trwają prace porządkowe.

Na stacji elektroenergetycznej Polkowice:

  • zakończono odbiory rozdzielni 400 kV wraz z GIS oraz z AT 3 i AT 4,
  • rozpoczęto czynności uruchomieniowe.

W planach jest również przeprowadzenie modernizacji rozdzielni 220 kV.