Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Aktualności

2016-12-08

Ogłoszenie MPZP Gminy Polkowice w Dzienniku Urzędowym

W dniu 8 grudnia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego opublikowano uchwałę nr XV/236/16 z dn. 28.11.2016 r. Rady Miejskiej w Polkowicach, dotyczącą uchwalenia Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 2x400 kV relacji Czarna-Polkowice, w zasięgu terenów górniczych w gminie Polkowice, w obrębach geodezyjnych: Polkowice obręb 2, Polkowice obręb 3, Biedrzychowa, Dąbrowa, Pieszkowice i Żelazny Most.