Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Aktualności

2017-01-20

Stan prac budowlanych

W minionych tygodniach wyraźnie wzrósł stan zaawansowania robót budowlanych.

Na SE Czarna:

 • trwa montaż obwodów wtórnych w budynku nastawni (wszystkie szafy zostały zamontowane),
 • w polu 10 rozdzielni 400 kV trwa montaż aparatury pierwotnej,
 • układane są kable sterownicze pomiędzy nastawnią a szafkami kablowymi w polach 400 kV,
 • budowana jest kanalizacja odwadniająca w drogach,
 • wykonawca oczekuje na wyłączenia pól od Inwestora.

Na SE Polkowice:

 • wstawiono szafy przekaźnikowe 400 kV i 220 kV do nastawni, rozpoczęto montaż obwodów wtórnych i układanie kabli sterowniczych,
 • rozpoczęto dostawę rozdzielnicy 400 kV GIS,
 • ustawiono szafy potrzeb własnych i baterii akumulatorów,
 • wybudowano misy pod transformatory AT3 i AT4,
 • trwa budowanie kanalizacji deszczowej w drodze dojazdowej do stacji i na terenie R400 kV.

Na linii Polkowice – Czarna:

 • trwa budowa fundamentów pod słupy, wylano już 25 stanowisk z 78 planowanych. Na kolejnych 8 stanowiskach rozpoczęto wykopy i zbrojenia,
 • posadowiono 5 słupów,
 • rozpoczęto pracę mające na celu posadowienie kolejnych 7 słupów.