Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Aktualności

2017-05-19

Stan prac na inwestycji

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować o postępie prac na przedmiotowej inwestycji.

 Na SE Czarna trwa:

  • demontaż aparatury, fundamentów i konstrukcji w polu 1,
  • montaż aparatury oraz obwodów wtórnych w nowobudowanej części rozdzielni 400 kV w polach 9, 10 oraz 13,
  • budowa dróg i kanalizacji w drogach.

W dniach od 20.04.2017 do 23.04.2017  nastąpiło wyłączenie linii 400 kV Mikułowa – Czarna, co pozwoliło na przełożenie linii z pola 1 do pola 3 (na okres przejściowy).

Na SE Polkowice:

  • zakończono montaż rozdzielni GIS i szynoprzewodu oraz wykonano badania pomontażowe,
  • montowany jest autotransformator AT 4 oraz obwody wtórne,
  • trwa budowa dróg wewnętrznych i kanalizacji.

Na linii Czarna – Polkowice:

  • trwa montaż przewodów i izolacji na odcinkach od słupa 25 do 30,
  • na odcinku od słupa 10 do 25 zawieszone zostały przewody,
  • rozpoczęto malowanie posadowionych słupów,
  • na trzech stanowiskach słupów nadal prowadzone są prace montażowe.