Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Aktualności

2017-06-20

Realizacja prac budowlanych

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż obecnie trwają prace zarówno na stacji elektroenergetycznej Czarna, stacji elektroenergetycznej Polkowice, jak i na linii Czarna-Polkowice. Poniżej przedstawiamy zakres działań zrealizowanych w ostatnim miesiącu:

SE Czarna:

 • od 24 kwietnia, po przełożeniu linii 400 kV Mikułowa - Czarna z pola 1 na pole 3, trwa przebudowa pola 1;
 • po zakończeniu demontażu obwodów pierwotnych wraz z konstrukcją i fundamentami rozpoczęto montaż nowej aparatury pierwotnej;
 • kontynuowany jest montaż aparatury oraz obwodów wtórnych w nowobudowanej części rozdzielni 400 kV w polach 9, 10 oraz 13;
 • zakończono montaż wyłączników;
 • zrealizowano kolejne etapy w ramach budowy dróg i kanalizacji na terenie stacji.

SE Polkowice:

 • ustawiono i skręcono autotransformator AT4 400 /110 kV;
 • zakończono badania po montażu rozdzielni GIS;
 • trwa montaż obwodów wtórnych;
 • trwa budowa dróg i kanalizacji na terenie stacji.

Linia Czarna - Polkowice:

 • za wyjątkiem słupa 1A, zakończono montaż wszystkich konstrukcji. Słup 1A zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem wyłączeń dla linii 400 kV Czarna – Pasikurowice;
 • zamontowano przewody i izolacje na odcinku od słupa 10 do słupa 36;
 • trwa montaż przewodów i izolacji na odcinku od słupa 36 do słupa 48.

Zachęcamy do odwiedzenia galerii zdjęć.