Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Aktualności

2017-07-04

Uchwalenie MPZP dla zmiany trasy linii Czarna - Polkowice

W dniu 29 czerwca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego opublikowano uchwałę nr XX/310/17 z dn. 20.06.2017 r. Rady Miejskiej w Polkowicach, dotyczącą uchwalenia Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla zmiany trasy planowanej linii 2x400 kV relacji Czarna - Polkowice, w rejonie planowanej drogi S3 w zasięgu terenu górniczego „Rudna” w gminie Polkowice.