Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Aktualności

2017-08-04

Stan prac budowlanych

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z postępem prac na stacjach Czarna i Polkowice oraz przy budowie linii 400 kV Czarna – Polkowice.

Na stacji Czarna:

 • wybudowano obwody pierwotne i wtórne w polach nr 1, 2, 9 oraz 10,
 • rozpoczęły się prace kontrolno - pomiarowe na w/w polach.

Na stacji Polkowice:

 • zakończono montaż autotransformatora AT4,
 • wykonano oszynowanie górne,
 • montowane są obwody wtórne,
 • trwa składanie autotransformatora AT3,
 • budowane są drogi wewnętrzne i ogrodzenia,
 • rozpoczęto wykopy pod kabel 110 kV oraz budowę pola nr 24 w rozdzielni 110 kV, do którego kabel zostanie wpięty.

Na linii 400 kV w ostatnim okresie zakończono:

 • montaż bardzo trudnego odcinka w sekcji od słupa nr 6 do słupa nr 10, gdzie krzyżuje się ona z 3 liniami 110 kV oraz drogą krajową nr 36,
 • podwieszono przewody od słupa nr 6 do słupa nr 38,
 • powieszono izolacje na słupach przelotowych.

Obecnie trwa montaż przewodów roboczych z izolacją oraz przewodów odgromowych na odcinku od słupa nr 2 do słupa nr 6 oraz od słupa nr 38 do słupa nr 66.