Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Aktualności

2018-03-13

Stan prac budowlanych

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie wykonaliśmy szereg prac związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

Na stacji elektroenergetycznej Czarna wybudowano obwody pierwotne w polu nr 8 Polkowice 1, na ukończeniu jest również budowa obwodów wtórnych. Rozpoczynają się prace kontrolno – pomiarowe. Planowane jest pierwsze podanie napięcia na to pole.

Ponadto rozpoczęto wymianę oszynowania górnego na systemach nad polem Polkowice 1 i Łącznikiem Szyny Obejściowej (pole nr 9).

Na stacji elektroenergetycznej Polkowice, na R220 kV wykonano przebudowę obwodów wtórnych w polu nr 10 Pole Pomiaru Napięcia oraz przebudowę pola nr 14 Uziemniki.

Na linii elektroenergetycznej 400 kV:

  • zakończono budowę fundamentu na stanowisku 1A dla linii Polkowice - Czarna tor 1,
  • postawiono słup i zamontowano przewody w przęśle pomiędzy słupem 1A a bramką w polu nr 8,
  • na linia Polkowice - Czarna tor 2 zamontowano przewody na torze nr 1, od słupa nr 2 do słupa 1A.