Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Aktualności

2018-05-24

Stan prac na inwestycji

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że zrealizowano kolejne prace w ramach przedmiotowego zadania.  

Na stacji elektroenergetycznej Czarna:

  • zakończono modernizację dwupolowego łącznika szyn 400 kV (pole nr 5 oraz pole nr 6) i załączono je pod napięcie,
  • tym samym wyłączone zostało pole nr 8 pracujące do tej pory jako sprzęgło tymczasowe,
  • obwody wtórne przystosowano do pracy jako docelowe pole Polkowice 1.

Obecnie prowadzone są prace związane m.in. z: budową dróg na terenie stacji, niwelacją, posadowieniem ogrodzenia wewnętrznego.

W ramach realizacji linii elektroenergetycznej 400 kV:

  • zakończono naprawę zniszczonych dróg leśnych i gminnych,
  • rozpoczęto mostkowanie i malowanie słupa 1A.

Na początku przyszłego miesiąca planowane jest podanie napięcia w tzw. ruchu próbnym na tory linii.

Na stacji elektroenergetycznej Polkowice w ramach kolejnych wyłączeń, przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne pól 220 kV, Mikułowa 2 oraz Autotransformatora 1.