Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Aktualności

2018-07-25

Stan realizacji prac

Szanowni Państwo, wszystkich zainteresowanych przedmiotową inwestycją mamy przyjemność poinformować, że w ciągu ostatnich tygodni poczyniono duże postępy w pracach związanych z budową przedmiotowej inwestycji.

Na stacji elektroenergetycznej Polkowice zakończono prace modernizacyjne:

  • obwodów wtórnych pola R 220 kV Mikułowa 2, które po przeprowadzonym pozytywnym odbiorze zostało załączone do ruchu próbnego,
  • pola autotransformatora AT1, które również z wynikiem pozytywnym przeszło odbiór.

Pod koniec bieżącego miesiąca zaplanowano załączenie pozostałych zmodernizowanych elementów do ruchu próbnego.

W ramach realizacji linii elektroenergetycznej 400 kV zakończono całość prac. W najbliższych dniach złożone zostanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Na stacji elektroenergetycznej Czarna trwają prace związane z:

  • przeniesieniem zasilania pompowni przeciwpożarowej do nowego budynku technologicznego,
  • montażem siatki uziemiającej na terenie nowo dobudowanej części rozdzielni 400 kV,
  • wykonaniem dróg na terenie obiektu,
  • przygotowaniem do przyjęcia w kolejnych tygodniach wyłączenia pola autotransformatora AT2, które zostanie zmodernizowane.