Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Aktualności

2018-10-23

Stan prac na inwestycji

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że po uzyskaniu zgody na użytkowanie, wykonaniu pomiarów natężenia hałasu oraz pól elektrycznego i magnetycznego, a także przyjęciu przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej - linia elektroenergetyczna 400 kV relacji stacja Czarna i stacja Polkowice, stała się kolejnym ogniwem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Do końca bieżącego miesiąca zakończone zostaną wszelkie czynności sprawdzające prawidłowość realizacji zadania.

Na stacji elektroenergetycznej Polkowice nastąpiło wyłączenie pola 220 kV nr 3 Mikułowa 1, które zostanie zmodernizowane.

Na stacji elektroenergetycznej Czarna zakończono modernizację pola 400 kV oraz 110 kV, przeprowadzono również pomyślne próby napięciowe i obciążeniowe, co ostatecznie pozwoliło na podanie napięcia na zmodernizowane pola. Ponadto na terenie stacji trwa:

  • demontaż kabli z kanałów na terenie całej rozdzielni,
  • wykonanie przegród przeciwpożarowych w budynku stacji,
  • likwidacja nieczynnych obwodów i urządzeń,
  • budowa dróg wewnętrznych,
  • niwelacja terenu wraz z zazielenieniem.