Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Aktualności

2018-11-23

Stan prac na inwestycji

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że zakończono prace sprawdzające prawidłowość realizacji zadania. Trwają czynności zmierzające do odbioru linii przez Inwestora.

Na stacji elektroenergetycznej Czarna kontynuowane są prace przy:

  • demontażu starych kabli,
  • budowie kanałów przeciwpożarowych,
  • niwelacji terenu wraz z zazielenieniem.

W planach jest również przeprowadzenie testów końcowych Systemu Sterowania i Nadzoru.

Na stacji elektroenergetycznej Polkowice:

  • zakończono modernizację i załączono pod napięcie pole 220 kV Mikułowa 1,
  • trwa modernizacja pola 220 kV Plewiska.