Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Aktualności

2018-12-18

Stan realizacji prac

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że na stacji elektroenergetycznej Czarna zgłoszone do odbioru zostały prace budowlane. Obecnie trwają czynności zmierzające do odbioru obiektu. Na styczeń zaplanowano likwidację zaplecza oraz niwelację terenu.

Linia elektroenergetyczna 400 kV została zgłoszona do odbioru końcowego i trwają czynności sprawdzające oraz odbiorowe.

Na stacji elektroenergetycznej Polkowice w ostatnich tygodniach trwały prace modernizacyjne pola 220 kV Plewiska. Pole przeszło pozytywny odbiór i zostało załączone. W planach są również prace modernizacyjne pola 220 kV Żukowice.