Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Aktualności

2019-05-28

Poziom zaawansowania prac na inwestycji

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że prace budowlane na stacji elektroenergetycznej Czarna zostały zakończone i Wykonawca kompletuje dokumentację powykonawczą niezbędną do końcowego odbioru zadania.

Na stacji elektroenergetycznej Polkowice trwają prace związane z likwidacją unieczynnionych obwodów w starej nastawni, wyciąganiem wyeksploatowanych kabli sterowniczych z kanałów kablowych oraz wykonaniem przegród ppoż w tych kanałach. Ponadto Wykonawca zakończył naprawdę dróg na stacji oraz niwelację terenu na obiekcie.