Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Aktualności

2019-09-19

Stan prac na projekcie

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania informujemy, że na przestrzeni ostatnich tygodni Inwestor finalizował odbiory techniczne dróg dojazdowych na stacji Polkowice. Zrealizowano również powykonawcze pomiary pola elektromagnetycznego i hałasu. Na wskazanym obiekcie w dalszym ciągu prowadzone są prace porządkowe oraz niwelacja terenu, a Wykonawca kompletuje dokumentację niezbędną do złożenia do urzędu wniosku o pozwolenie na użytkowanie.