Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Najczęściej zadawane pytania

Kto, po ustanowieniu służebności, jest właścicielem gruntu?

Prawo własności gruntów nie zostaje naruszone – inwestor nabywa jedynie ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu, w ściśle określonym zakresie związanym z budową i eksploatacją linii elektroenergetycznej.