Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Pytania mieszkańców

Kto będzie prowadził negocjacje z właścicielami gruntów?

Negocjacje prowadzą przedstawiciele inwestora posiadający imienne pełnomocnictwa do prowadzenia rozmów z właścicielami gruntów; w razie jakichkol ...

Przydatne pojęcia

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE)

Linie elektroenergetyczne najwyższych napięć

Operator Systemu Przesyłowego (OSP)