Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Pytania mieszkańców

Kto, po ustanowieniu służebności, jest właścicielem gruntu?

Prawo własności gruntów nie zostaje naruszone – inwestor nabywa jedynie ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu, w ściśle okreś ...

Przydatne pojęcia

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE)

Linie elektroenergetyczne najwyższych napięć

Operator Systemu Przesyłowego (OSP)