Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Pytania mieszkańców

Czego dotyczą ograniczenia na gruncie wynikające ze służebności?

Ograniczenia na gruncie wynikające z umów zawartych z właścicielami dotyczą wyłącznie pasa technologicznego o szerokości 70 m – oznacza to m.in., ...

Przydatne pojęcia

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE)

Linie elektroenergetyczne najwyższych napięć

Operator Systemu Przesyłowego (OSP)