Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Kto jest kim w Inwestycji

Inwestor

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
www.pse.pl

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako OSP – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 13 400 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Główny Wykonawca

ELBUD Katowice Sp. z o.o.
www.elbud.katowice.pl

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud w Katowicach Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w polskiej elektroenergetyce działa nieprzerwanie od 1945 r. To ceniona na rynku firma o wieloletnich tradycjach i doświadczeniu, świadcząca usługi w zakresie budownictwa elektroenergetycznego. Firma specjalizuje się w budowie oraz modernizacji sieci przesyłowych i stacji transformatorowo – rozdzielczych. Oferta obejmuje usługi z zakresu projektowania, kompletacji dostaw, budowy i uruchomienia obiektów.

We własnych strukturach posiada wytwórnię produkującą konstrukcje stalowe oraz nowocześnie wyposażone warsztaty, gdzie produkuje i wyposaża szafy z aparaturą zabezpieczeniową i pomiarową. Ponadto od 2008 r. roku Elbud Katowice jest współwłaścicielem znanej, renomowanej firmy projektowej Energoprojekt – Poznań S.A.

Podwykonawca z zakresu prac formalnoprawnych

Agencja Promocji Inwestycji Spółka z o.o.
www.api.org.pl

Agencja Promocji Inwestycji Spółka z o.o. (API), to Spółka działająca na terenie całego kraju i przy inwestycjach każdego rodzaju niezależnie od finansowej skali przedsięwzięć. Doświadczenia stara się wykorzystać wszędzie tam, gdzie mogą wystąpić bariery w prowadzeniu inwestycji i gdzie można szukać skutecznych recept na ich niwelowanie. Kluczowym obszarem działalności Spółki jest kompleksowa obsługa i prowadzenie wszelkich procedur formalno-prawnych w cyklu inwestycyjnym. Obsługuje inwestycje powszechnie uważane za trudne pod względem społecznym, czyli takie, na których realizację znaczący wpływ ma udział społeczności lokalnych oraz organizacji społecznych.

Poprzez kształtowanie partnerskich stosunków pomiędzy inwestorami i różnymi grupami społecznymi, środowiskowymi i zawodowymi, mającymi wpływ na proces realizacji inwestycji Spółka stara się minimalizować potencjalne zagrożenia i konflikty. Czynne uczestnictwo w wielu przedsięwzięciach inwestycyjnych zaowocowało nie tylko nabyciem wielu doświadczeń, ale również wypracowaniem pewnych i sprawdzonych standardów postępowania. Standardy te są dynamiczne – dostosowywane elastycznie do potrzeb inwestorów i zmieniających się przepisów prawa.