Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Przydatne pojęcia

Operator Systemu Przesyłowego (OSP)

to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej za pomocą sieci przesyłowej do wszystkich regionów kraju. Jedynym operatorem systemu przesyłowego w Polsce jest PSE S.A., a jego obowiązki określa ustawa Prawo energetyczne.