Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Przydatne pojęcia

Sieć przesyłowa

to sieć elektroenergetyczna najwyższych oraz wysokich napięć, za której ruch sieciowy odpowiedzialny jest Operator Systemu Przesyłowego. Sieć przesyłowa zapewnia możliwość przesyłu dużych ilości energii na znaczne odległości, realizację wymiany międzysystemowej i wyprowadzenie mocy z wielkich elektrowni.