Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Przydatne pojęcia

Stacja elektroenergetyczna

to zespół urządzeń (oraz obiektów) służących do zapewnienia wzajemnej współpracy linii elektroenergetycznych, w celu przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.